Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji yönetim sistemi, iyi bir enerji yönetim sistemi kurmak için vardır. Her şeyden önce, enerji yönetim sisteminin kapsamını ISO 50001: 2018 standardı temelinde doğru bir şekilde tanımlamak gerekmektedir. Uygulama kapsamına hangi ürün, hizmet, süreç ve konumların dahil edilmesi gerektiğini belirlemek gerekir.

Enerji Yönetim Sistemi

Kuruluştaki diğer yönetim sistemleriyle entegre edilip edilmeyeceğine karar vermek gerekmektedir. İşletmede mevcut olan diğer yönetim sistemlerine entegre edilmiştir. Bazı nedenlerden ötürü bu sistem ayrı olarak entegre edilemez ve kurulamaz. Bu da uygulamalarda önemli miktarda kaynak israfına neden olacaktır.

Bu çalışmayı yürüten bir enerji yönetim ekibi kapsam alanı dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Enerji yönetimi ekibi öncelikle düzenleyici gerekliliklere uygunluğu değerlendirmelidir. Enerjinin enerji yönetim ekibi tarafından kullanıldığı herhangi bir nokta  enerji tüketicilerini tanımlanmalıdır. Her kullanıcının enerji tüketimi belirlenmelidir.

Enerji tüketicilerinin gerçek tüketim hacimleri bilinmiyorsa, bunlar teorik değerlerden hesaplanabilir. Enerji kullanıcıları arasında belli bir önemli enerji kullanıcıları yöntemi seçilmelidir. Bunu doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Aksi takdirde beklenen iyileştirmeler sağlanamaz.

Tanımlanan OEC’LER, enerji yönetim ekibi tarafından belirli bir yöntem kullanılarak analiz edilmelidir. Tanımlanan OEC’LERİN analizi sırasında “kritik çalışma parametreleri” enerji yönetim ekibi tarafından tekrar ele alınmalıdır. Bu çalışmalar gerçekleştirildiğinde iyi olmaya elverişli alanlar belirlenmelidir. Bu çalışmalar iyileştirmenin yollarını bulamazsa, enerji yönetim sisteminin amacına ulaşılamaz.

Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 50001

TS EN ISO 5001 ile:

 • Enerji politikası resmilik kazanır
 • Enerji tüketiminin sistematik bir şekilde yönetilmesi vesilesi ile enerji masrafında ciddi düşüşler yaşanır
 • Çevre korunmuş olur
 • Kaynaklar etkin kullanılmış olur
 • Sera gazlarında ciddi bir şekilde emisyon azalır
 • Mevzuata uyumu sağlanır.

Bunun ile birlikte Entegre Yönetim Sistemlerine ait yer alan prosedürler Enerji Yönetim Sistemini (ISO 50001) de dâhil etmelidir.

 • Dokumante Bilgilerin Yönetimi Prosedürü
 • Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
 • Risk Değerlendirme Prosedürü
 • Değişiklik Yönetimi Prosedürü
 • İç Tetkik Prosedürü
 • Satınalma Prosedürü (PR-06)

Kısaca günümüzde enerji gittikçe önem kazanmaktadır. Bu yüzden enerjinin verimli kullanımına dayanan TS EN ISO 50001 enerji yönetim sistemi çok önemlidir. Tek başına veya birlikte yürütülebilen, küçükten büyüğe her sektördeki her türlü işletmeye uygulanabilen bir enerji yönetim sistemidir. Bu belgenin detaylandırması için Google üzerinden sitemize erişim sağlayın.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.