ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ

Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 9001:2015 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir. Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. 

ISO 9001:2015 belgesi ürün/hizmetin kendisine değil, onu üreten sistemin tamamına yöneliktir. Bir benzetiş ile ISO 9001 denetimi, yemeğin lezzetli olmasının değil, mutfağın lezzetli ve temiz yemek yapmak için uygun olmasının denetlenmesi demektir. 

ISO 9001:2015 Uygulamanın Faydaları

 • ISO 9001:2015 İle rekabet şansını artırmak,
 • Firmanın yönetim standardını oluşturarak kurumsallaşmak,
 • Verimliliği ve karlılığı artırmak,
 • Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek,
 • ISO 9001:2015 ile müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak,
 • ISO 9001:2015 ile ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek,
 • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak,
 • Sistem yaklaşımı getirmek,
 • İş süreçlerini etkinleştirmek,
 • ISO 9001:2015 İle girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • ISO 9001:2015 İle İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,
 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak,
 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,
 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak,
 • Firma içi iletişimi geliştirmek,
 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak,
 • ISO 9001:2015 ile çalışanları katılıma teşvik etmek
 • ISO 9001:2015 İle İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 

Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olmuştur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; konusunda uzman yaklaşık 100.000 kişinin katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu sisteme sahip olmakla yüz bin kalite adamının tecrübelerini işletmenize aktarmış olacaksınız.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır. 

İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır. İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz. Kalite Yönetimi Sistemi içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.