HACCP 22000 GIDA GÜVENLİĞİ

HACCP ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliği gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.

HACCP ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi Uygulamanın Faydaları

 • ISO 22000 (HACCP) ile pazarda güven sağlama 
 • ISO 22000 (HACCP) ile gıda kaynaklı hastalık riskinin azalması 
 • ISO 22000 (HACCP) ile gıda arzında güvenirliliği arttırması 
 • T üketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması 
 • ISO 22000 (HACCP) ile Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması, 
 • ISO 22000 (HACCP)  ile Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması. 
 • Ürün geri toplama riskinin minimuma olması, 
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı 
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır 
 • Yasal denetim hakkı olan kuruluşların denetimine yardımcı olması, 
 • Tarım Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerden rahat geçmek. 
 • Pazara ulaşır lığı artırması, 
 • Kaynakların daha iyi ve etken maliyetle kullanımını sağlayan temel faktörler üzerinde odaklaşması 
 • Üretim maliyetlerinde azalma sağlanması (ürün iadelerini ve kayıpların azaltması) 
 • Ürün kalitesinde sürekliliği sağlaması, 
 • Halk sağlığı maliyetlerinin azalması, teminine yönelik ilgisinde artış olması 
 • Çalışma ortamının iyileşmesi, 
 • ISO 22000 (HACCP)  ile Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesini sağlamak. 
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması, 
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturması 
 • İyileştirilmiş dokümantasyon olması. 
 • Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması, 
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi, 
 • ISO 22000 (HACCP) ile Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması, 
 • Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi, 
 • ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması, 
 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması, 
 • FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.