ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji verimliliğinizi arttırırken aynı zamanda desteklerden de yararlanmak ister misiniz ?

ACAR Kalite Danışmanlık enerji tüketiminizin ve buna bağlı maliyetlerinizin azaltılmasında sistematik bir uygulama olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini öneriyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Organizasyonların enerji etkinliğinin ve enerji tüketiminin sürekli iyileştirilmesinde başarılı olabilmeleri için sistemli bir yaklaşım sağlar.

Üretim miktarına ve  çalışma saati başına Enerji ve Elektrik tüketimini azaltılmasına yönelik ölçülebilir enerji hedeflerinin oluşturulmasını amaçlar.

Enerjinin tedariği, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullanımının raporlanması ve enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin oluşturulmasını sağlar.

Standart bağımsız olarak kullanılabilir ancak istenirse mevcut yönetim sistemleri ile entegre edilebilir.

03.07.2012 tarihli 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ’e göre destekten yararlanmak isteyen işletmelerin, 01.01.2014 tarihinden itibaren ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmaları zorunludur.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Yıllık enerji tüketimleri bin ton eşdeğer petrol ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler. 

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.