Yerli Malı Belgesi 2022

Yerli Malı Belgesi 2022

Yerli Malı Belgesi 2022

Yerli malı belgesi 2022 hakkında detaylı bilgilere bu yazımızdan veya bizlere ulaşarak profesyonel yardım alarak ulaşabilirsiniz. Yerli malları tebliği belirtilen yerli katkı oranı hesaplama çerçevenin hazırlanması için, teknik inceleme odası eksperler tarafından yürütülür. Değer hesaplamasının belirlenmesi yapılır.

Yerli Malı Belgesi 2022

Yerli Malı Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yerli malı katkı oranı üretici tarafından belirlenmelidir. Yerli malı katkı oranının hesaplanması üretici tarafından yapıldıktan sonra, resmi kayıtlara uygunluk bağımsız bir muhasebeci, bağımsız denetçi veya yeminli mali müşavir tarafından kontrol edilir. Bu doğrulama sırasında ürünün imalatında kullanılan ithal ve yerli girdiler defter girişleri, faturalar, SGK beyannameleri, gümrük beyannameleri ve benzeri belgeler dikkate alınarak belirlenir.

Yerli malı katkı oranının teknik incelemesi, gözden geçirilir. Bu gözden geçirmeyi üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinin uzmanları arasından atanır veya üyesi olduğu oda tarafından talep edilir. Gözden geçiren, yerli malı oranı hesabının teknik bir kontrol ile hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu kontrol sırasında üretimde kullanılan girdiler, üretim teknolojisi ve süreç dikkate alınarak kontrol edilir.

Yerli Malı Mülkiyet Belgesine Başvurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yerli Malı Belgesi 2022

Yerli malı uzmanının belgelendirilmesi başvurusu;

  • Tüzel kişiler için, imalatçıyı temsil etmeye yetkili kişi/kişilerin imza belgelerinin aslı veya noter tasdikli kopyası; bireyler için ise orijinali ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi
  • Üretici tarafından veya üretici tarafından temsil edilen ve yetkilendirilen kişi/ kişiler tarafından imzalanmış bir taahhütname
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMM) veya yeminli mali müşavir (YMM) lisansının bir kopyası ve şirket ile muhasebeci / mali müşavir arasındaki sözleşmenin bir kopyası
  • Yurtiçi katkı oranı hesaplayıcıları (her iki taraf ıslak olarak damgalanır ve şirket yetkilisi ve SM / SMM / YMM tarafından imzalanır)
  • Yerli ve ithal girdiler için hesaplama satırındaki tanım ve birim değerlerle örtüşen, doğrudan yurtiçi katkı oranının hesaplanması
  • İthal ham maddelerden, gümrük beyannamelerinin yanı sıra, şirketin kendisinin ithal ettiği fatura fotokopileri
  • Yurt içi katkı payı oranı hesaplamasında yurt içi girdilerin kaynaklandığı şirketlere ait bu girdiyi içeren sanayi sicil belgelerinin fotokopileri
  • SGK beyannamesinin fotokopileri ve yurt içi katkı payı oranının düzenlenmesine esas genel giderler için faturalar

Bu gibi belgelerin haricinde birçok belge türü vardır. Sizlerinde yerli malı belgesi için bir talebiniz var ise bizlere Google ile ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.