ISO 45001 İSG YÖNETİMİ

ISO 45001 Sistemi standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. 

İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayınlanmıştır.

Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.

ISO 45001 SİSTEMİ UYGULAMANIN FAYDALARI

 • ISO 45001 ile Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artar. 
 • İş kazalarının neden olduğu maddi kayıplar azalır 
 • ISO 45001 ile Firmanın sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi nedeni ile toplumda saygın bir yere sahip olmasını sağlar, çalışanların sağlığına ve güvenlerine önem veren bir firma konumuna getirir 
 • Yasal koşullara uyum sağlanır 
 • Gelişen piyasa içerisinde rekabet gücü artar 
 • Acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlar 
 • ISO 45001 ile Personelin bilinçlenmesi, iş kazalarının azalması ve doğru müdahaleyi sağlar 
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu olmasından dolayı kolay entegre edilir 
 • ISO 45001 ile Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır. 
 • ISO 45001 ile Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir. 
 • ISO 45001 ile Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir. 
 • ISO 9000 veya ISO 14001e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar. 
 • ISO 45001 ile Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır. 
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır. 
 • ISO 45001 ile Kaza maliyetlerini düşürür. 
 • Çalışanlarda motivasyonu arttırır. 
 • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır. 
 • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır. 

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.