EAC

EAC sertifikası ile alakalı Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için bu gerekli olan belgedir.. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belge 2004 yılı Kasım ayında Gümrüklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanması sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliliği hatırlatılmaktadır. Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. EAC belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir.  Rusya, ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

EAC Nedir?

1-EAC Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir?  

2-GTİP Numarası ne demektir?
3-EAC Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar
4-EAC  Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
5-EAC  Başvuru Formu 

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için bu gerekli olan belgedir.. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belge 2004 yılı Kasım ayında Gümrüklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanması sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliliği hatırlatılmaktadır. Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. EAC belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir.  Rusya, ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

 

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. EAC sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte EAC sertifikası alınması zorunludur. EAC sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite  edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin EAC uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler”kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra EAC kalite belgesi verilmektedir.

 

1-EAC Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir? 

EAC Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu

EAC sertifikasının etkili olduğu ülkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan

 

2-GTİP Numarası ne demektir? 

 “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu” Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7–8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9–10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11–12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

  

3-EAC Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar  

Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )

Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )

İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )

Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )

 

4-EAC Başvurusu İçin Gerekli Belgeler  

 1. Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)
 2. Yetkili kişilerin imza sirküleri
 3. Marka tescil belgeleriniz.
 4. Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs..)
 5. Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.
 6. Her Ürün için teknik bilgi.
 7. Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.
 8. Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı
 9. Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)
 10. Ürünlerin GTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri.
 11. Sertifikada yer almasını istediğiniz unvan ve adres bilgisi.
 12. Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog
 13. Her Üründen 3 adet numune.
 14. Vekaletname

EAC Sertifikası Neden Gereklidir?

1 Ekim 2000 tarihinde GTK ( Rusya Gümrük İdaresi ) Tebliğince ülkeye ihraç edilen her türlü mal  geçişinde bu belge zorunluluğu getirilmiştir. Rusya standartlarına uygun olduğu bu belge ile kanıtlanmış olan mallar gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzeyli mağaza ve marketlerde, satış olanağı sunmaktadır.

 

EAC Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir?

EAC Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu

EAC sertifikasının etkili olduğu ülkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan

 

EAC Sertifikası Türleri

EAC sertifikası Almak için ne yapmak gerekir?

EAC Sertifikası: Ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini EAC standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Bu belge aynı anda Kalite sertifikası, Güvenlik sertifikası, Gümrük sertifikası diye adlandırılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. Sertifikanın zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika,istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir.Rusya devlet standartlarının 30 temmuz 2002 y. No:64“Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika alınması zorunludur.Sertifika,ürün ve hizmetlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir.Eğer ürün ve hizmetlerin EAC uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise,Rusya MÇS Bakanlığı 08Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GEAC kalite belgesi verilmektedir.

 

Goststroy Sertifikası: Goststroy belgesi inşaatta kullanılan ürünlere verilmektedir. Bu belge Rusya Devlet GOST-R,SNİP, PB normlarına uygun olduğunu tasdikleyen belgedir. Bu belge Rusya inşaat bakanlığı tarafından GOST-R belgelendirme sistemi kurallarına göre verilmektedir. Bu yüzden GOSTSTROY sertifikasında iki kuruluşunda ismi geçmektedir

 

Hijyen Belgesi: Ürünlerin Rusya Devleti Hijyen normlarına uygun olduğunu tasdikleyen belgedir.Hijyen belgesi Rusya devleti “SAN EPİD NADZOR ,TSGSEN” kuruluşu tarafından yapılan test ve sonuçlarına göre verilen belgedir.Hijyen belgesi Sağlık Bakanlığının 15 Ağustos 2001y No:325 “Hijyen belgesi zorunlu olan ürünler ”kanununa istinaden alınmaktadır.Hijyen belgesi insanla dolaylı veya dolaysız temasa geçen ve insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin hepsine zorunludur.

 

Red Mektubu: Bu belge Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Genelde red mektubu kalite belgelendirilmeye zorunlu olmayan ürünler için verilmektedir
 

Red Mektubunun iki türü vardır:

 

 • Red Mektubu –ürünlerin satışı için
 • Red Mektubu –ürünleri gümrükten geçirmek için

Gümrük için verilen Red Mektubu sadece “VNİİS” tarafından verilmektedir.

 

Yangın Sertifikası: Ürünlerin Rusya Devleti yangına dayanıklılık normlarına uygunluk belgesi olan Yangın Sertifikası Rusya iç işleri bakanlığına bağlı olan MÇS kuruluşu tarafından verilmektedir. Yangın Sertifikası MÇS kuruluşu 08 Ağustos 2002 “Yangın Sertifikasına zorunlu olan ürünler” kanununa istinaden verilmektedir.

 

Rostehnadzor(Gostgortehnadzor) Lisansı: Tehlikeli ürün ve maddelerin üretimi ve kullanımı için verilen bir belgedir.

 

EAC Almak için ne yapmak gerekir?

Bizi Aramanız Yeterli Olacaktır.

Tarafınıza gönderilen başvuru formu Türkiye de ve Rusya da gerekli incelemelerden geçmekte ve bu bilgiler doğrultusunda firmalara fiyat teklifi sunulacaktır. Taraflar arası anlaşma sağlanınca sözleşme bilgilerinize ve onayınıza sunulacaktır. Başvuru için gerekli belgelerin temin edilmesi ve Avansın ödenmesini takip eden 10 – 15 gün içinde Moskova’dan akredite edilmiş kuruluşlardan yetkili Rus uzmanlar tarafından üretim yerinde incelemeler yapılacaktır. Bu işlem 2 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Rusya dan gelen uzmanların konaklama, uçak biletleri , günlük masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. Bu işlemler 25 – 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

UKRAYNA KALİTE SERTİFİKASI (UkrSEPRO)

 

Ukrayna’da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak  kendi Kalite Standartlarını Rusya’dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO ),  GOST’a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir.

Ukrayna Ukrsepro Kalite Sertifikası Nedir?

Ukrayna’da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak  kendi Kalite Standartlarını Rusya’dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO ), GOST’a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir. GOST’a göre

– Süre Farklılıkları

Sertifika gerektiren ürünlerde farklılıklar vardır. Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Ukrayna’da üretim yapan veya Ukrayna’ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur.

UkrSEPRO Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir. Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

Ukrayna Ukrsepro Sertifikası Neden Gereklidir?

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte,  ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.

Ukrayna Ukrsepro Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir? 

UKRAYNA, RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA ( BELARUSYA ), ÖZBEKİSTAN, MOLDOVA, AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, ERMENİSTAN, TACİKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN

Ukrayna Ukrsepro Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar 

 • Ukrayna Gümrükleri ( Zorunlu )
 • Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )
 • İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)
 • Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
 • Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )

Ukrayna Ukrsepro Sertifika Türleri

Ukrayna Ukrsepro Sertifikası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

UkrSEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır:
Bir yıl için verilen UkrSEPRO: Firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dokümantasyon incelemesiyle verilir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir

 İki yıl için verilen UkrSEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Beş yıl için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Ukrayna Ukrsepro Sertifikası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler  

1.       Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)

2.       Yetkili kişilerin imza sirküleri

3.       Marka tescil belgeleriniz.

4.       Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs..)

5.       Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.

6.       Her Ürün için teknik bilgi.

7.       Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.

8.       Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı

9.       Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)

10.   Ürünlerin GTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri.

11.   Sertifikada yer almasını istediğiniz unvan ve adres bilgisi.

12.   Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog

13.   Her Üründen 3 adet numune.

14.   Vekaletname

EAC sertifikası ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.