HELAL BELGESİ

Helal belgesi yani helal Gıda kavramı, uluslararası The Codex Alimentarius Komisyonu dokümanlarında “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında yer almakta ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan-işlenen-taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama-işleme-taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır.

Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca helal sertifikalama ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlar.

HELAL Sertifika Nedir?

Helal sertifikalanma, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca Helal Sertifikalama. Ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlar.

Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1,5 milyar Müslüman’ı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

Bilindiği gibi başta A.B.D. ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda maddelerinin ihracatı aşamasında Yahudi cemaatinin Kosher belgesi zorunluluk olmaktadır. Ancak Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerde inanışlara uygun ürünlere ulaşmak zor olmaktadır. Bunun temini için yapılan kontrol ve incelemelerin sonucu uygunluk beyanına ilişkin olarak, dünya üzerinde yaygın olarak HELAL Sertifikası düzenlemesi yönetimi uygulanmaktadır. Bugün Almanya, A.B.D., Fransa, Avustralya ve Müslüman yoğunluklu ülkeler başta olmak üzere ithal edilen gıda ürünlerinde HELAL Sertifikası aranmaktadır.

HELAL Sertifikalanmış ürünler için pazar durumu

Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1,5 milyar Müslüman’ı, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir.

 ISO 22000 veya HACCP Sertifikalarının, HELAL Sertifikası ile bağlantısı

·         ISO 22000 veya HACCP,  sınaî gıda ürünleri için önemli bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Helal kavramı ile kısmen uyumlu olabilir. ISO 22000 veya HACCP uygulaması, üreticinin güvenli ürün üretme hususunda istekli olduğunu gösterir.

·         Helal sertifikalama kurumu, Helal sertifikalama programını uyguladığı zaman. ISO 22000 veya HACCP şartları ile özellikli helal olma şartlarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır.

·         ISO 22000 veya HACCP, yalnız başına bir ürünü, helal yapmaz. Fakat helal bir ürün ISO 22000 veya HACCP’ siz yapılabilir.

HELAL Sertifika Faydaları

Helal Sertifikalama,

– Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,

– HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,

– Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

– Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

HELAL Sertifika Aşamaları

Ürünün ham maddeden başlayarak mamul madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,   

– Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,

– İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır.

– Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması için çok önemlidir.

Malın Sınıflandırılması

Helal sertifika için mallar şu şekilde sınıflandırılır:

  • 1. kategori : Gıda maddesi olmayanlar
  • 2. kategori : Hayvani katkıları içermeyen gıda maddeleri
  • 3. kategori : Et mamulleri (Kanatlı hayvanlar dâhil)
  • 4. kategori : Balıklar
  •  

Helal belgesi ürünlerin üreticisi olarak ürünlerimi nasıl sertifikalandırabilirim?

Prosedürler farklı olmakla birlikte genellikle başvuru formu ve üretim sırasında yapılacak denetimleri içerir. Başvurular değerlendirilir ve inceleme sonucunda uygun görülen ürünlere HALAL SERTİFİKASI verilir. Sertifikasyon ücretlidir ve belli bir dönemi kapsar. Süresi dolduğunda güncelleme yapılması gereklidir.

 

Helal Belgesi Sertifikası alınamayacak olan durumlar nelerdir ?

 

1.      Başvuru sahibi firma hem HELAL hem de HELAL olmayan ürün üretiyorsa,

2.      Başvuru sahibi firmanın ürün/ürünleri HELAL değil ise,

3.      Doğal malzemeler herhangi bir işlemeden geçmeden ürün üretiliyorsa,

4.      Firmanın ürünü TIBBİ İLAÇ kapsamında ise,

5.      Firmanın ürünü saç boyası vb ise,

6.      Firmanın ürünü / ürünlerinin işlenme aşaması yurtdışında yapılarak gelmiş ürünler ise,

7.      Ürünlere verilen isimler bir takım kelime oyunları içeriyorsa,

8.      Ürün kimyevi gübre ve hayvan yiyeceği ise başvurunuz reddedilir.

 

HARAM olan ürünler:

·       Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,

·       İslami usule göre kesilmemiş hayvanlar,

·       Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar,

·       ALLAH (C.C.)’ dan başkası adına kesilmiş hayvanlar,

·       Alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,

·       Kan ve kandan yapılmış ürünler,

·       Yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

Helal belgesi içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.