YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Acar Kalite Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı Hizmeti  ile iş süreçlerinizin analizini  yapmakta ve süreç performanslarının artması yönünde çalışmaktadır.

Üretkenlik ve verimlilik kavramları şirketler için her zaman önemli olmuştur, özellikle kriz dönemlerinde önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Verimlilik çalışmalarıyla istenen asıl hedef, değer katmayan süreçleri yalınlaştırmak ve rekabet ortamında avantaj yaratabilmektir. 

Global rekabet ortamında bulunan her şirket bu çalışmalardan doğan yaklaşımları  şirket kültürü haline  getirebilmek  için yoğun çaba harcamaktadır. Bunları uygulamak global rekabet için artık bir farklılık değil, rekabet  edebilmenin ilk şartıdır.

Yalın yaklaşımla beklenen faydalar: 

-Kalite Artışı
  Standardizasyonun sağlanması
  İnsana bağlı değişkenliğin azaltılması 

-Maliyetin Azaltılması
  Sistemin bütününü görme ve kontrol edebilme  

-Verimlilik Artışı
  Sadece katma değer sağlayan aktivitelere odaklanılma 
  Kesintisiz ve hızlı üretim 
  Talebin karşılanması (Müşteri memnuniyeti) 

-Sürekli Öğrenme ve Gelişim Kültürünün Şirkete Yayılması 

-En Önemli Varlık İnsan Kaynağının En İyi Şekilde Kullanılması  
  Çalışan katılımı ve memnuniyeti 
  Performans yönetimi 
  İşlerin dengeli ve düzenli dağılımı

 

Acar Kalite Danışmanlık,  projelerinde  katılımcı yaklaşımı benimser  bu nedenle çalışan katkısı ve eğitimi çok önemlidir. Çalışanlarla birlikte kurulan, sürekli iyileştirme yaklaşımına sahip sistemlerin sürekliliği için çalışanların sisteme sahiplenmesine özen gösterilir.