YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi ; Sanayi Sicil Belgesi,  Kapasite Raporu, Malın Yerli % oranı göz önünde bulundurularak, yerli üreticilere  ürün bazlı olarak verilen malın yerli olduğunu belirten belgeye Yerli Malı Belgesi denir.

YERLİ MALI BELGESİ İSTENEN HALLER:

  • Belge, alınan her işletmeye İhalelerde %15’e kadar fiyat avantajı sağlar.
  • Kamu ,Bakanlıklara bağlı Kurumlar ve Belediye ihalelerinde,
  • Teşvik ve hibe süreçlerinde, destekten yararlanacak kurumun mal ve hizmet alımlarında ilgili destekten faydalanması için,
  • Gerek görülürse teşvik ve hibe kapama işlemlerinde,

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi’nde geçen Üretim Konuları için alınmaktadır.

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi güncel olmalıdır, adres farklılığı olmamalıdır.
Her Üretim Konusu için, Kurumların talebi gereği çoğunlukla ayrı ayrı, ancak tek ürün için isteniyorsa da tek ürün bazlı alınabilmektedir.

Üretim Konusunda bahsi geçen ürünün Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli’nin %51 oranında yerli olması şartı bulunmaktadır…

Yerli Malı Belgesinin 1 (Bir) yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Ürünü oluşturan hammadde ve yarı mamullerin alındığı firmaların o ürüne dair Sanayi Sicil belgelerinin olması,

Üretim sürecindeki işçilik sürecinin Türkiye’de yapılıyor olması,

Gıda sektöründe ise ek olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca verilen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi.