TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Tedarikçi denetimi ile sağlanmak istenen nedir ?

Firmaların tedarikçi sayısı veya şube sayısı arttıkça kalite yönetim sistemleri ve firma prensipleri ile ilgili denetimi zayıflamakta ve standart bir kaliteyi sağlamamaktadır. 

Tedarikçi denetimleri  Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak üretim ve/veya hizmet olarak alınan tüm malzeme ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerinin bağımsız ve dış gözlemci olarak sayısal ve objektif kriterlere bağlı olarak denetlenmesidir. 

 


Private Label olarak bilinen Tedarikçi denetimleri tedarikçinin;

*Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin firma içinde uygunluğunu, yaygınlığını ve sürekliliğini

*Firma ile tedarikçi arasındaki mevcut ya da potansiyel hataların raporlanması

*Hataların giderilmesi amacı ile aksiyonların oluşturulması kapsar